Witamy na stronie internetowej kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Marty Anny Haponiuk.
Niniejsza strona ma charakter wyłącznie informacyjny i stworzona została by ułatwić Państwu kontakt z kancelarią, a także wskazać podstawowe informacje dotyczące kancelarii, działania komornika, wzory pism w postępowaniach oraz obwieszczenia o licytacjach.

 

Uprzejmie informuję, iż decyzją Ministra Sprawiedliwości zostałam powołana na stanowisko komornika sądowego w tutejszej kancelarii, którą objęłam z dniem 2 marca 2022r. przejmując do dalszego prowadzenia wszystkie niezakończone natenczas postępowania egzekucyjne prowadzone przez poprzedniego komornika sądowego prowadzącego Kancelarię Komorniczą Nr XIX.

Marta Haponiuk

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Toruniu
Marta Anna Haponiuk

Komornik przyjmuje interesantów osobiście we wtorki w godz. 10:30-15:00

Komornik sądowy jest organem egzekucyjnym prowadzącym postępowania egzekucyjne i podejmującym inne przewidziane ustawami czynności.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o komornikach sądowych komornik jest organem władzy publicznej w zakresie wykonywania czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym.

Komornik sądowy realizuje ustawowe zadania, do których w szczególności należy:
• egzekucja świadczeń pieniężnych
• egzekucja świadczeń niepieniężnych:
–> wydanie ruchomości
–> wydanie nieruchomości
–> opróżnienie pomieszczeń
• zabezpieczenie świadczeń pieniężnych oraz niepieniężnych
• spis inwentarza
• inne zadań określonych ustawowo

Ponadto komornik wykonuje następujące czynności:
• doręczanie pism sądowych w postępowaniu cywilnym,
• sporządzanie protokołu stanu faktycznego,
• sprawowanie urzędowego nadzoru nad dobrowolnymi licytacjami publicznymi.

Kancelaria Komornicza Nr XIX
 w Toruniu
ul. Jęczmienna 22/8, 87-100 Toruń
 
 
56  47 10 161, 739 963 654

torun.haponiuk@komornik.pl

PKO Bank Polski S.A.
55 10205011 0000 9502 0383 8323
SWIFT: BPKOPLPW

ID Komornika w EPU: 2467

ePUAP:/KS_Marta_Haponiuk/ezbiegi

Godziny urzędowania:
pon. 8:30 -15:00
wt. 8:30 – 15:00
śr. 8:30 – 15:00
czw. 8:30 – 15:00
pt. 8:30 – 15:00

Przyjmowanie interesantów:
wt. 10:30 – 15:00

Właściwość

PRAWO  WYBORU  KOMORNIKA

NA  OBSZARZE  APELACJI  GDAŃSKIEJ


Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o komornikach sądowych (Dz.U. z 2018r., poz. 771 z późn. zm.) wierzyciel ma również prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego (ze wskazanymi w przepisie wyjątkami*), czyli w tym wypadku na obszarze apelacji gdańskiej, która obejmuje okręgi:

– Obszar właściwości SR w Braniewie
– Obszar właściwości SR w Elblągu
– Obszar właściwości SR w Działdowie
– Obszar właściwości SR w Iławie
– Obszar właściwości SR w Nowym Mieście Lubawskim
– Obszar właściwości SR w Ostródzie

– Obszar właściwości SR w Brodnicy
– Obszar właściwości SR w Chełmnie
– Obszar właściwości SR w Golubiu-Dobrzyniu
– Obszar właściwości SR w Grudziądzu
– Obszar właściwości SR w Toruniu
– Obszar właściwości SR w Wąbrzeźnie

– Obszar właściwości SR w Bydgoszczy
– Obszar właściwości SR w Inowrocławiu
– Obszar właściwości SR w Mogilnie
– Obszar właściwości SR w Szubinie
– Obszar właściwości SR w Nakle nad Notecią
– Obszar właściwości SR w Świeciu
– Obszar właściwości SR w Tucholi
– Obszar właściwości SR w Żninie

– Obszar właściwości SR Gdańsk-Północ w Gdańsku
– Obszar właściwości SR Gdańsk-Południe w Gdańsku
– Obszar właściwości SR w Gdyni
– Obszar właściwości SR w Sopocie
– Obszar właściwości SR w Kartuzach
– Obszar właściwości SR w Kwidzynie
– Obszar właściwości SR w Kościerzynie
– Obszar właściwości SR w Starogardzie Gdańskim
– Obszar właściwości SR w Malborku
– Obszar właściwości SR w Tczewie
– Obszar właściwości SR w Wejherowie
– Obszar właściwości SR w Brodnicy
– Obszar właściwości SR w Chełmnie
– Obszar właściwości SR w Golubiu-Dobrzyniu
– Obszar właściwości SR w Grudziądzu
– Obszar właściwości SR w Toruniu
– Obszar właściwości SR w Wąbrzeźnie

– Obszar właściwości SR w Aleksandrowie Kujawskim
– Obszar właściwości SR w Lipnie
– Obszar właściwości SR w Radziejowie
– Obszar właściwości SR w Rypinie
– Obszar właściwości SR we Włocławku

– Obszar właściwości SR w Słupsku
– Obszar właściwości SR w Bytowie
– Obszar właściwości SR w Chojnicach
– Obszar właściwości SR w Człuchowie
– Obszar właściwości SR w Lęborku
– Obszar właściwości SR w Miastku

Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o komornikach sądowych – wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji pisemne oświadczenie, że korzysta z prawa wyboru komornika ( wzór oświadczenia w zakładce Formularze).

* Z wyjątkiem spraw: o egzekucję z nieruchomości; o wydanie nieruchomości; o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości; o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób i rzeczy; w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

DZIAŁANIE KOMORNIKA NA OBSZARZE

WŁAŚCIWOŚCI SĄDU REJONOWEGO

W przypadku wystąpienia przesłanek do odmowy przyjmowania spraw z wyboru wierzyciela komornik zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o komornikach sądowych komornik działa tylko na obszarze swojego rewiru,który obejmuje właściwość sądu rejonowego przy którym komornik pracuje.

Obszarem właściwości Komornika Sądowego  Marty Anny Haponiuk
jest właściwość Sądu Rejonowego w Toruniu.

Obszar ten obejmuje:

1. Miasta: Toruń, Chełmża

2. Gminy: Chełmża, Lubicz, Łubianka, Łysomice,  Obrowo, Wielka Nieszawka, Zławieś Wielka.

Kontakt

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Marta Anna Haponiuk

Dane kancelarii

Kancelaria Komornicza Nr XIX w Toruniu
ul. Jęczmienna 22/8, 87-100 Toruń
NIP: 2810021213

Kontakt

Tel. 56 47 10 161, kom. 739 963 654
Email: torun.haponiuk@komornik.pl

komorniktorun.com.pl

Numer rachunku bankowego

PKO Bank Polski S.A.
55 10205011 0000 9502 0383 8323
SWIFT: BPKOPLPW

Godziny pracy

Godziny urzędowania:
pon. – pt.  8:30 – 15:00

Przyjmowanie interesantów:
wt. 10:30 – 15:00

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Kancelaria Komornicza Nr XIX w Toruniu
Marta Anna Haponiuk
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Marta Anna Haponiuk Kancelaria Komornicza Nr XIX w Toruniu